Wat is het Citycentrum Zwolle?
Citycentrum is al meer dan 40 jaar belangenbehartiger van de ondernemers in de binnenstad van Zwolle. Zij zetten zich in voor de individuele belangen van ondernemers in de binnenstad, zowel horeca als retail. De stad brede ontwikkelingen en de activiteiten zijn de verantwoordelijkheid van het ZwolleFonds. Citycentrum is de oren en ogen van de binnenstad en creëert draagvlak voor het ZwolleFonds.

Wat betekent dit voor ondernemers?
Door kosteloos lid te worden van Citycentrum heb je als ondernemer indirect invloed op de besluitvorming in de Stichting ZwolleFonds. Dit komt doordat Citycentrum het ZwolleFonds voedt door middel van het aanreiken van ideeën vanuit ondernemers en het voordragen van ondernemers om zitting te nemen in een van de werkgroepen.