CITYCENTRUM ZWOLLE

Citycentrum Zwolle staat voor het behartigen van de belangen van haar leden – de ondernemers in de binnenstad. De vereniging vervult deze taak al meer dan veertig jaar succesvol. Bijvoorbeeld door beleidsbeïnvloeding via diverse overlegorganen, maar ook door structureel in te zetten op belangrijke thema’s als bereikbaarheid, city-marketing en veiligheid. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we meer bereiken. Het Citycentrum is dé partij als het gaat om het behartigen van de belangen van de ondernemer in de Zwolse binnenstad.

Stichting Zwolle Fonds

Klik hier om naar de website van het ZwolleFonds te gaan.

Bijeenkomsten

De eerstvolgende ondernemersbijeenkomst van het CityCentrum is op dinsdag 25 februari om 19:00 Bij Giel.

Nieuws

De bezoeker van de binnenstad van Zwolle wordt getrakteerd op een prachtig historisch centrum met de Peperbus, de Grote Kerk en heel veel historische panden. Een wandeling door het centrum nodigt uit tot het bezichtigen van al dit moois.

Daarnaast is er volop aanbod van allerlei evenementen en cultuur. Het winkelaanbod in het centrum is divers, alle grootwinkelbedrijven zijn vertegenwoordigd maar ook veel gespeciali-seerde zaken op het gebied van kleding, schoenen, design, koken, boeken, muziek enz. enz. Ook op het gebied van eten en drinken is er een enorm aanbod van cafe’s en restaurants. Daarnaast is er volop aanbod van allerlei evenementen en cultuur. Het winkelaanbod in het centrum is divers, alle grootwinkelbedrijven zijn vertegenwoordigd maar ook veel gespecial-iseerde zaken op het gebied van kleding, schoenen, design, koken, boeken, muziek enz. enz. Ook op het gebied van eten en drinken is er een enorm aanbod van cafe’s en restaurants. Zwolle nodigt .

Telefoonnummers

Gemeente Zwolle – 14038

ZwolleFonds – 038-4212900

Straatwerving (Henk Dokter) – 085-0030031

Contactformulier