Nieuws

Openingstijden voor de komende bijzondere dagen!

In onze tweede nieuwsbrief van maart 2018 informeerden we onze leden over de openingstijden voor de komende bijzondere dagen. Ons advies voor deze dagen:

–Koningsdag 27 april 2018: overdag open als een gewone vrijdag, echter (let op!) GEEN koopavond!;

–4 mei 2018, Dodenherdenking; overdag open als een gewone vrijdag, echter GEEN koopavond!;

–5 mei 2018, Bevrijdingsdag, open als een gewone zaterdag;

–10 mei 2018, Hemelvaart, GESLOTEN;

Goede dagen gewenst!


Wervers aan banden!

Een mooi succes in de belangenbehartiging is de overeenkomst die de gemeente , samen met ons, onlangs sloot met de brancheorganisatie voor straatwerving en promotie. Het werven wordt zodanig aan banden gelegd dat wij denken dat dit voor iedereen acceptabel is, inclusief de wervers! Er zijn afspraken gemaakt om de plaatsen waar geworven wordt te beperken. Zeker zo belangrijk is de afspraak dat er per aangewezen plek ook maar een team van twee (max. drie) wervers mag staan. Daarmee wordt de overlast tot een minimum beperkt en kan iedereen zijn of haar ding doen zonder de ander te beletten dat ook te doen. Het is aan de branchevereniging nu te laten zien dat de afspraken gerespecteerd worden, daarbij ondersteund door een actieve rol van de gemeente op het terrein van handhaving. Wij informeren de ondernemers rondom de aangewezen plekken binnenkort nader over de precieze afspraken, deze worden dan ook vermeld op onze website en die van de gemeente. Na een half jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd.

Blog voorzitter: Op tijd pieken!

Het nieuwe jaar begint traditiegetrouw met een terugblik en een vooruitblik. Zo ook onze burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zwolle. Trots was het sleutelwoord  in zijn speech. In zijn woorden klonk zeker ook trots door over de Zwolse binnenstad, de huiskamer van Zwolle. Maastricht en Groningen voorbij, kijk, dat maakt mij ook trots.

Precies een jaar geleden schreef ik op deze plek een column met de titel ‘Jaar van de binnenstad’. Ik doelde op 2016. Ik moet bekennen dat ik daarmee te vroeg heb gepiekt. Natuurlijk, Koningsdag 2016 was een gigantisch hoogtepunt voor (de regio) Zwolle en voor de binnenstad in het bijzonder.  De burgemeester stipte aan dat 2017 het jaar wordt van de grote openingen: Primark, Zara, Hudson’s  Bay. Ik voeg het vernieuwde Gasthuisplein er graag aan toe. Jammer dat het ZwolleFonds niet door de burgemeester genoemd werd, het was passend geweest toen hij het had over hoe we in Zwolle de democratie respecteren. Volgens de wetten van de democratie is er vorig jaar veel over dit fonds gesproken, soms in emotionele en heftige bewoordingen. Uiteindelijk stemde een gekwalificeerde meerderheid voor de invoering van het ZwolleFonds. Het ZwolleFonds is inmiddels uit de startblokken gekomen. Dit alles maakt voor mij 2017 pas echt het ‘Jaar van de binnenstad’.

Laten we niet vergeten dat er een hoop werk te doen is. Straks is de viering van Koningsdag in Tilburg. Ongetwijfeld probeert Tilburg een nieuwe standaard te zetten. Langzaam verdwijnen de Zwolse koningsdagbeelden naar de achtergrond. In Tilburg opent de Hudson’s Bay waarschijnlijk een fractie eerder dan in Zwolle, de Primark is er in aanbouw en het Tilburgse stadskantoor wordt voorzien van een winkelplint, voor meer beleving op de begane grond. Idee voor het stadhuis in Zwolle?

We moeten blijven werken aan ons onderscheidend vermogen. Zeker, we hebben de Fundatie en we hebben Waanders in de Broeren. Is dat genoeg? Om mee te blijven doen in de race om de 15 binnensteden die er in de toekomst toe doen moet je voortdurend pieken. Waarmee gaan we dat doen? Moderne devotie? Hanze? Mmm, het roept bij mij niet direct wervende beelden op of een hip affiche dat komende generaties aanspreekt.  Maar ik laat me graag verrassen. In ieder geval voor nu even genoeg trots geweest, aan het werk! Zodat we ook volgend jaar weer genoeg hebben om trots op te zijn.

Gelukkig nieuwjaar!


4 januari 2017, Peter Pels, Voorzitter Citycentrum Zwolle

Een prachtig retailjaar gewenst!

Bestuur en medewerkers van Citycentrum Zwolle bedanken u graag voor het vertrouwen in 2016. Het is een memorabel jaar geweest, met diverse highlights (denk aan Koningsdag, ZwolleFonds, oplevering vernieuwde Oude Vismarkt, hoge scores in diverse ranglijsten.  Er waren ook dieptepunten, het faillissement V&D vergeten we niet snel. Zomaar een willekeurige greep). Het ligt alweer achter ons. Wij wensen u en de uwen een heel voorspoedig 2017, gezondheid en geluk. En een retailjaar met vele highlights!

Kantoor Citycentrum gesloten tussen kerst en oud/nieuw!

Het kantoor van Citycentrum Zwolle is tussen kerst en oud/nieuw gesloten. Maandag 2 januari 2017 zijn we er weer. Wel met aangepaste openingstijden gelet op de aanpassing in de formatie. Daarover begin 2017 meer.

Een prachtig retailjaar gewenst!

Bestuur en medewerkers van Citycentrum Zwolle bedanken u graag voor het vertrouwen in 2016. Het is een memorabel jaar geweest, met diverse highlights (denk aan Koningsdag, ZwolleFonds, oplevering vernieuwde Oude Vismarkt, hoge scores in diverse ranglijsten.  Er waren ook dieptepunten, het faillissement V&D vergeten we niet snel. Zomaar een willekeurige greep). Het ligt alweer achter ons. Wij wensen u en de uwen een heel voorspoedig 2017, gezondheid en geluk. En een retailjaar met vele highlights!

Werkgroep KVO: is uw kerstversiering brandveilig?

In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen was de gelijknamige werkgroep onlangs bijeen. Teruggeblikt werd op de activiteiten van 2016, vooruitgeblikt op de activiteiten 2017. Voortzetting van de activiteiten voor een schone, hele en veilige binnenstad is geborgd in het ZwolleFonds. Binnenkort komt Citycentrum met een nieuwsbrief die geheel gewijd is aan veiligheid. Nu alvast en tip met betrekking tot veilige kerstversiering. Klik hier voor meer informatie.

Ondernemers stemmen in meerderheid voor ZwolleFonds

Zwolse binnenstadondernemers stemden onlangs in ruime meerderheid voor het instellen van een ondernemingsfonds, ZwolleFonds genaamd. Een fonds door en voor de ondernemers. Drie drempels werden gehaald, te beginnen met het opkomstpercentage dat ruim boven vereiste drempel lag van 50%. De tweede drempel lag hoog, de BIZ-wet vereist niet zomaar een meerderheid maar een meerderheid van twee-derde! Ook deze drempel werd gehaald. Daarnaast bleek dat de voorstemmers ruim 75% van de WOZ-waarde vertegenwoordigden (derde drempel royaal gehaald), dat betekent dat niet alleen ‘kleine’ ondernemingen maar ook zeker diverse grote ondernemingen voor het fonds hebben gestemd. Het ZwolleFonds gaat in per 1 januari 2017 en heeft een looptijd van vijf jaar. Daarna wordt er opnieuw gestemd. Het is nu aan de ondernemers om de goede dingen te doen met het fonds en die dingen goed te doen!