Blog 17

Geduld een schone zaak?!


Het is zondag 7 december 2014, de Zwolse binnenstad ligt er verlaten bij. Mochten er al bezoekers zijn aan het IJsbeeldenfestival die naar de binnenstad wilden, beter niet gedaan, het is ongezellig. Vreemd dat de Zwolse politiek de retailondernemers niet de ruimte geeft zelf te bepalen wanneer ze open willen. Een VVD-wethouder die met handen en voeten gebonden is aan een CU-standpunt dat Zwolle terugwerpt  en de detailhandel op achterstand zet. Juist nu de detailhandel alle steun kan gebruiken. Ik worstel er mee. Citycentrum is er van overtuigd dat alleen goede samenwerking met en tussen partijen (gemeente, horeca, culturele- en onderwijsinstellingen, Zwolle Marketing, evenementenorganisaties enz.) de Zwolse binnenstad vitaal kan maken dan wel houden. Onze basishouding is die van samenwerking. Als belangenbehartiger kom je op voor de belangen van je achterban. Dat is je eerste verantwoordelijkheid. Soms, overigens zelden, zijn die belangen tegengesteld aan belangen van een of meerdere samenwerkingspartners. Dan moet je dat kunnen zeggen, ook al is dat vervelend voor die partner. Dus kom op overheid, geef ons ruimte voor 12 plus 5 koopzondagen. Iedere winkelier bepaalt zelf of zij of hij meedoet.


De nieuwe coalitie is nu ruim een half jaar onderweg. We keken in mei uit naar de ambities, we twijfelden destijds een beetje over de daadkracht. Een belangenbehartiger hoort ook een beetje ongeduldig te zijn. Op 12 november 2014 was er het congres ‘De Zwolse binnenstad klaar voor de toekomst?!’ Let op het veelzeggende vraagteken respectievelijk uitroepteken. Aanwezigen stelden een top tien op van actiepunten om de binnenstad klaar te maken voor de toekomst. Ik noem de top drie:

-opzetten Zwolle Fonds;

-verbeteren routering en looproutes;

-panden beschikbaar stellen voor starters en creatieven.

En dan gaat ook het ongeduld van een belangenbehartiger opspelen. Over een ondernemersfonds, naar een van de modellen zoals die elders al in veel steden zijn ingevoerd, wordt in Zwolle al jaren gesproken. Er wordt niet doorgepakt. Houden partijen zich hier in een vergelijkbare wurggreep als bij de koopzondagen? Gaat het dan nu echt gebeuren, of zorgt de dubbele pet van de gemeente (samenwerkingspartij én heffer van middelen) voor politiek gedoe  zonder een duidelijke stellingname en inzet? Citycentrum gaat voor een Zwolle Fonds, 100%. De tijd is nu rijp!

Over de routes, de bewegwijzering, de dwaalrondjes: we bogen er ons al vaak over. We worden steeds uitgenodigd om mee te praten en mee te denken, begin dit jaar nog, een stadsbrede bijeenkomst over routering. Niets meer van teruggezien. Terwijl de roep om heldere routes-  naar Fundatie, Waanders en al die andere highlights die onze fraaie binnenstad heeft – luid en duidelijk is. Genoeg gepraat, doen!

Citycentrum Zwolle nam eerder het initiatief om samen met leegstandsbeheerder Alvast iets te doen tegen leegstand. We vroegen de gemeente om hulp van het leegstandsteam. We agendeerden opnieuw de situatie in de Weeshuisstraat vanwege de concentratie van leegstand in de stadspassage. Ook hier zien we een rol voor het leegstandsteam dat in het coalitieakkoord werd aangekondigd. Van en over het leegstandsteam hebben we helaas niets meer gehoord.

Laat 2015 het jaar worden van minder praten en meer doen. Gewoon doen. Fijne kerst gewenst en gezond weer op in 2015!


Peter Pels, voorzitter Citycentrum Zwolle