Blog 6

Bij de buren

Bij de buren is alles beter. Of toch niet? Theo Runhaar was daar laatst tegen mij heel duidelijk over: ‘we moeten naar onszelf kijken, naar onze eigen sterke punten, daar ligt onze kracht’. Helemaal eens met Theo, toch kan het geen kwaad om af en toe bij de buren te kijken en nieuwsgierig te blijven. Om te leren?


Vergelijken

Ik was recent nog een weekje met vakantie. Na een heerlijke logeerpartij bij vrienden in Zuid- Duitsland, bezochten we enkele Nederlandse steden. In korte tijd bezochten we Maastricht, Leeuwarden en Groningen. Op  doordeweekse dagen. Onwillekeurig ga je vergelijken. Als voorzitter van het Citycentrum let je ineens op andere zaken dan voorheen. Wat viel me op?VVV

In genoemde steden is er een duidelijk zichtbare en aanwezige VVV. In Leeuwarden is de VVV te vinden langs de looproute van station naar de binnenstad. Een logische plek. In Groningen kreeg de VVV een nog prominentere plek, bijna aan de voet van de Martinitoren. Het semi-tijdelijke dan wel semipermanente gebouw is gecombineerd met een tribune. Op zomerse dagen nodigt deze uit tot zitten en kijken, tot werken, tot lunchen, tot ontmoeten. Twee functies in een: informeren en verblijven. Ik zag dat de VVV’s goed bezocht worden (vooral door bezoekers van elders) en goed geoutilleerd zijn. Gezien de discussie in Zwolle over de onzichtbaarheid en onvindbaarheid van de VVV komt het eerder genomen besluit over VVV Zwolle voor heroverweging in aanmerking? Hebben we hier te maken met een basisvoorwaarde als je als stad tot de top vijf van meest aantrekkelijke en gastvrije binnensteden wil behoren?


AH To Go

Maastricht en Groningen zijn echte studentensteden. Je merkt dat op straat, er zijn veel jonge mensen in de binnenstad. Een deel van de universiteitsgebouwen bevindt zich ook in de binnenstad. Ik denk dat dit goed is, dit draagt bij aan een goede mix . Het voorzieningenaanbod past zich daar op aan, in deze centra vind je daarom nog een Albert Heijn plus vaak nog een AH To Go. Waar eerder ‘Food’ wegtrok uit het centrum zie je nu weer meer ‘Food’ terugkomen in de binnenstad. Ook dit draagt bij tot een gedifferentieerd aanbod, een goede ontwikkeling. Wellicht de gebouwen van de Muzerie een onderwijsbestemming geven in overleg met de Zwolse onderwijsinstellingen?


Fietsenproblematiek

‘Weer meer fietsen’, hoor ik u denken? Dat is relatief. In de stad Groningen vindt men een bonte verzameling van fietsen niet gauw een probleem. Men accepteert dit als behorend bij een studentenstad. Hele straten en stegen zag ik geblokkeerd met fietsen.

In Maastricht gaat het er wat gedisciplineerder aan toe. De fietsen staan meestal op de daarvoor bedoelde plaatsen. Sterker nog, ze hebben daar al een oplossing voor iets wat wij nog niet als probleem hebben gedefinieerd: scooterstalling. Je mag er van uit gaan dat het aantal scooters fors toeneemt. Deze passen niet in de gewone fietsenklemmen en andere fietsparkeervoorzieningen. Regeren is vooruitzien. Bij komende herinrichtingen zoals die van het Meerminneplein toch maar een voorziening voor scooters meenemen?
Water

In Leeuwarden loopt een gracht dwars door de binnenstad. Dat geeft iets extra’s en biedt onder andere de mogelijkheid voor het creëren van terrassen aan het water. Nu ken ik de discussie over het terugbrengen van de Aa in de Zwolse binnenstad. Ik zie een beeld voor me van het terras van Las Rosas aan het water. Zal het ooit gebeuren?


Ik weet het, het is crisis, er is nergens geld voor. Maar dromen mag, soms leiden dromen tot inspiratie. Ook kijken bij de buren kan inspireren. Al heeft Zwolle zo veel waar andere steden jaloers op zijn!


Zwolle, 1 oktober 2013

Peter Pels

Voorzitter Citycentrum Zwolle