Blog 3


Balans

Of de wittebroodsweken voorbij waren, vroeg hij me. Hij doelde op het feit dat ik nu zo’n ruim twee maanden voorzitter van Citycentrum Zwolle ben. Wat hij niet wist was dat ik net een heerlijke vakantie achter de rug had. Dus tel ik nog in weken. Het voelt overigens niet meer als wittebroodsweken, de belangenbehartiging is vrij intensief en ik ben maar gelijk in het diepe gesprongen.


Ommen
Recent ben ik uitgenodigd door de gemeente Ommen om voor een zaal vol Ommense ondernemers te spreken over toenemende leegstand en andere zorgen in de retail. Wat me die avond opvalt is dat de zorgen overal vergelijkbaar zijn en dat niemand dé oplossing heeft. In de gereedschapskist zitten bekende maatregelen: duidelijkheid openingstijden, kwaliteit openbare ruimte verbeteren, lege etalages pimpen etc.. Duidelijk is dat partijen c.q. ondernemers de handen ineen moeten slaan, alleen samen lukt het om de huidige problemen het hoofd te bieden. Het is mooi om te zien hoe tijdens deze avond de Ommense ondernemers steeds meer hiervan overtuigd raken, samenwerken moet!


Zien en gezien worden
Als voorzitter van Citycentrum Zwolle wordt je nog al eens gevraagd acte de presence te geven. Vergaderingen, overleggen, brainstormsessies, recepties, borrels, als je wil kan je iedere dag en iedere avond van huis zijn. Zien en gezien worden, dat is belangrijk. Maar wanneer is belangenbehartiging effectief? Is dat inderdaad door overal aanwezig te zijn, of is dat door op het juiste moment de stem van je leden te laten horen? Ik zoek mijn weg hierin nog. Ik ben vaak in de binnenstad, om waar te nemen, om te praten met ondernemers. Ik wil weten wat er leeft, ook al is dat soms heel verschillend en zelfs tegenstrijdig wat ik van ondernemers te horen krijg.


Partner gemeente Zwolle
Op vele onderwerpen komen we de gemeente Zwolle tegen. Of beter gezegd, trekken we samen met de gemeente Zwolle op. Denk aan de fietsenchaos Grote Markt, denk aan WiFi in de binnenstad, overleg over de zomerkermis en ga zo maar door. Belangrijk om de relatie goed te houden en stevig met elkaar in verbinding te zijn. Recent trokken we twee keer aan de bel: de bestrating in de Oude Vismarkt liet te wensen over respectievelijk ondernemers hadden last van de het vroege tijdstip waarop ROVA op zaterdag machines in zet om schoon te maken. Een mail, een overleg en de problemen werden naar tevredenheid opgelost. Ook hierbij de vraag wanneer is belangenbehartiging het meest effectief: door steeds het overleg op te zoeken, naar consensus te streven, te polderen of door ‘luis in de pels’ (?) te zijn?


Balans
Natuurlijk weet ik het antwoord wel: het is niet het een of het ander, het gaat om de juiste balans. Is dat niet waar het überhaupt in het leven om gaat? Het zoeken naar en het vinden van de juiste balans? Graag maak ik de komende maanden met vele ondernemers (leden en niet-leden) kennis. Ik juich het toe als het ledenaantal de komende tijd groeit. Want zeker is dat  een sterke en goed georganiseerde vereniging voorwaarde is voor een effectieve belangenbehartiging.Zwolle,
1 juli 2013
Peter Pels
Voorzitter Citycentrum Zwolle