Blog 19

Over vakantie en treinen


Vroeg op vakantie, ik vind het heerlijk. Ik heb het gevoel dat ik daarmee de zomer verleng. Nadeel is dat in deze periode alles volle kracht door gaat, dus dat je een hoop mist en je daarna weer in de rijdende trein  springt. Ik heb dat vaak zo ervaren, bij Citycentrum is het niet anders.

Zo kwam de door ons geïnitieerde Activiteitencommissie succesvol uit de startblokken met activiteiten tijdens het festival Zwolle Unlimited. Doordat Citycentrum diverse keren aan de bel trok over de leegstand is er nu een inspirator aan de slag met het Broerenkwartier. De warenmarkt krijgt een kwaliteitsimpuls, mede door de gesprekken die Horeca Nederland, afdeling Zwolle en Citycentrum voerden met de marktcommissie en de gemeente. De Stentor publiceerde uitgebreid over onze inspanningen om winkeldiefstal hoger op de agenda te krijgen van politiek en politie. Dit is slechts een van de onderwerpen waar de projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – een samenwerking van ondernemers, gemeente, politie en brandweer – zich mee bezig houdt. Want ‘schoon, heel en veilig’ is een basisvoorwaarde voor Citycentrum; ‘je binnenstad niet op orde is je stad niet op orde!’ Dit gebeurde er allemaal de afgelopen weken tijdens mijn vakantie.


Regelmatig bekruipt mij het gevoel dat niet-leden, en zelfs leden, niet goed weten wat Citycentrum allemaal doet in de belangenbehartiging, dit overzicht is ook slechts een beperkte afspiegeling. Want het houdt niet op bij ‘schoon, heel en veilig’. Zwolle staat 12e op de recente Retail Gemeente Atlas Ranglijst. Dat verhoudt zich niet met de ambitie voor een bestendige top tien-plaats (wethouder Van As), voor een plaats in de top vijf (Citycentrum), laat staan voor de nummer één positie als meest gastvrije stad (burgemeester Meijer). Natuurlijk, er zijn veel ranglijsten, toch geeft deze ranglijst ons een duidelijk signaal. Ik citeer uit De Stentor:  ‘In de lijst van zestig steden heeft Zwolle haar toch niet onverdienstelijke twaalfde plek te danken aan een behoorlijk score betreft de deelaspecten winkelaanbod (plek 11) en sfeer (plek 13). Wat betreft horeca-aanbod neemt Zwolle een bescheiden 25e plek in. Slechter doet de stad het wat betreft de bereikbaarheid, zo zijn de ondervraagde consumenten van mening. Die mening is gebaseerd op de beleving tijdens een dagje winkelen. Het gaat dan over zaken als openingstijden, parkeren en tarieven. Zwolle komt niet verder dan de 43e plek (door Frans Ebeltjes)’. Dat is even slikken. Het onderstreept wel dat we als Citycentrum met onze tomeloze inzet voor een goede bereikbaarheid (incl. een goede bewegwijzering), voor een goede spreiding van parkeervoorzieningen voor auto (o.a. behoud Noordereiland) en fiets én voor eenduidige en ruimere openingstijden (ja, daar zijn ze weer, de koopzondagen) op het goede treinspoor zitten. Weet ik in ieder geval op welke trein ik vandaag moet springen.


Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering pleitte een van onze leden voor absolute eenduidigheid in openingstijden: ‘waarom gaan we niet allemaal van dinsdag tot en met zondag open van 10.00 tot 19.00 uur?’  Wat vindt u daarvan? Wie stapt in deze trein? Reacties ontvang ik graag via info@citycentrum-zwole.nl!


15 juni 2015, Peter Pels, Voorzitter Citycentrum Zwolle