Blog 15

Zwolle is meer


De Zwolse binnenstad is meer dan de Diezerstraat, Fundatie en Waanders in de Broeren. Straten als de Sassenstraat, Luttekestraat, Oude Vismarkt enzovoort verdienen het om bezocht te worden. Toch blijkt het moeilijk de bezoeker aan het dwalen te krijgen. Dwalen door de stad, ontdekkingen doen, de stegen in, plekken bezoeken die een verhaal vertellen.


De stad moet ook meer zijn dan de Diezerstraat, Fundatie en Waanders in de Broeren! Deze kurken drijven goed op een aantrekkelijke en gastvrije stad. Wordt niet aan deze voorwaarden (aantrekkelijk, levendig, gastvrij) voldaan dan zakken zij onvermijdelijk mee in het moeras van een onaantrekkelijke, ongezellige binnenstad. Doemdenken? Ja, natuurlijk, zover laten we het toch niet komen?! Ik werk het een beetje verder uit. Twee winkels uit de Weeshuisstraat vertrekken binnenkort met hun nering naar de Diezerstraat. Samen met de reeds bestaande leegstand in dit gebied is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Reden waarom Citycentrum Zwolle dit gebied opnieuw heeft geagendeerd in het overleg met de gemeente. De houdbaarheidsdatum van dit 70-er jaren concept van overdekt winkelen is duidelijk voorbij. Fysiek heeft het zich nooit mooi gevoegd in de historische binnenstad. Hoogste tijd om definitief herstelwerk te verrichten. Intussen is ook de leegstand in het Eiland zorgelijk. Weliswaar biedt tijdelijke verhuur hier verzachting, maar dit is geen structurele oplossing. Nou en, denkt u? Bijvoorbeeld: geen sfeerverlichting hier, want er zijn geen of te weinig ondernemers meer die meebetalen aan sfeerverlichting. Het is maar een voorbeeld. Kortom, zetten deze ontwikkelingen in het Weeshuisgebeid en het Eiland door dan komt Waanders in de Broeren letterlijk op een eiland te staan. De gevolgen laten zich raden. En wie is hier probleemeigenaar, wij allemaal toch? Doemdenken? Ja, natuurlijk, zover laten we het niet komen!


Hoe gaan we dit tij keren? Het IJsbeeldenfestival kiest dit jaar voor een plek buiten de Zwolse binnenstad. Dat gaat ons niet helpen. Ik overleg samen met de Zwolse horeca graag met de organisatie of we ergens nog een mooie combi kunnen maken en de bezoeker kunnen verleiden om zowel het IJsbeeldenfestival als de binnenstad te bezoeken. Ondernemers met ideeën, meld je bij Citycentrum.


Ikea? Aanwinst voor Zwolle, dat zeker, maar wel een uitdaging om hier een win-win van te maken ook voor de ondernemers in de binnenstad.

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. De binnenstadse ondernemers moeten aan de bak! Hun belangen zijn in het geding. Overal. Daarvoor is nodig dat de ondernemers op een lijn zitten, dat ze voldoende georganiseerd zijn, dat ze met één stem spreken, dat ze op tijd reageren. Een fonds is dringend nodig: voor de sfeerverlichting, voor de Sinterklaasintocht. Zodat er ruimte komt voor focus op de belangrijke zaken!


Ik blijf optimistisch. Er zijn lichtpunten zoals de al veel besproken komst van Zara en de bewegingen op de bankenlocatie aan de Melkmarkt. Ik zie dat twee leegstaande panden aan de Sassenstraat een nieuwe bestemming krijgen. In een leegstaand pand aan de Oude Vismarkt wordt driftig verbouwd.


Dit geeft hoop en hoop doet leven. Voor overleven is echter veel meer nodig! Zoals het verschil maken, kansen zien, samenwerken. Samen maken we ‘Zwolle is meer’. Want Zwolle is zoveel meer.


29 september 2014, Peter Pels, Voorzitter Citycentrum Zwolle