Blog 14

Eerste proeve, geen onverdeeld genoegen.


Nog ruim voor de recente gemeenteraadsverkiezingen had ik een overleg met vertegenwoordigers van de ChristenUnie. Zij gaven aan zich hard te maken voor een plek voor de bibliotheek ín de binnenstad! Natuurlijk hadden we het ook over de koopzondagen, zij gaven aan niets te zien in uitbreiding. De andere coalitiepartijen, VVD, PvdA en D”66, hadden in de aanloop naar de verkiezingen aangegeven (veel) ruimte te willen geven voor meer koopzondagen. En dan komt het na de verkiezingen aan op onderhandelingen. De koopzondagen worden uitgeruild tegen de verplaatsing van de bibliotheek. Alsof het een iets met het ander te maken heeft?! Verkiezingsbeloftes doen er niet meer toe, zo bleek maar weer eens. Oud nieuws eigenlijk.


Nieuwsgierig ben ik daarom hoe het nieuwe college nu uit de startblokken komt. Met het open coalitieakkoord is er veelbelovend gestart, veel moet echter nog handen en voeten krijgen. De huidige coalitie staat voor een ‘Initiatiefrijk Zwolle en dienstbare overheid’. Voor de vele ondernemersinitiatieven in de binnenstad is dat goed nieuws. Inmiddels hebben we een eerste praktijkvoorbeeld te pakken. Ondernemers, eigenaren en bewoners aan de Oude Vismarkt en Koningsplein sloegen de handen ineen om de winkel- en leefomgeving hier te verbeteren. Zij hielden bijeenkomsten, zij vergaderden, zij lieten zich inspireren door goede voorbeelden. Uiteindelijk ontwikkelden zij voor het gebied een visie en een nieuwe inrichting. Dit alles in goed overleg met betrokken ambtenaren, die op hun beurt de verantwoordelijk wethouder(s) aanhaakten. Aan de ondernemers werd verteld dat er budget was om snel tot uitvoering over te kunnen gaan.


So far, so good, immers het initiatief van ondernemers wordt serieus genomen, de gemeente faciliteert.

Wat schets mijn verbazing: bij behandeling in de gemeenteraad op 16 juni jl. worden twee moties aangenomen die een bommetje leggen onder het hele plan. Sowieso gaat het initiatief geweldig vertragen, de vraag is of het überhaupt wel doorgaat als er voor de ondernemers ongewilde elementen moeten worden ‘teruggefietst’ om het plan mogelijk te maken. Hoezo ambitie ‘ondersteunen van kleinschalige initiatieven, op plein en straatniveau, ook om de binnenstad speelser te maken’? Waarom lukt het in een periode als het gaat om op het pluche te komen wel om de rijen te sluiten en de achterbannen daarin mee te nemen, eenmaal op het pluche lukt het niet een serieus initiatief vol te steunen en de ruimte te geven?

De eerste proeve van bekwaamheid van dit college, u begrijpt dat ik er niet onverdeeld positief over ben. Natuurlijk, het coalitieakkoord is doorspekt met ‘samen met, ruimte voor inbreng, in gesprek met, we nodigen iedereen uit, samen resultaten boeken enz.’. Juist resultaat boeken vraagt ook om daadkracht. Oneindig polderen maakt misschien dat we elkaar allemaal lief vinden (niet onbelangrijk hoor!) maar ook dat er niets van de grond komt of slechts slappe aftreksels van oorspronkelijk ambities. Het gaat allemaal om keuzes maken. En dan in de filosofie van Van Gaal samen aan hetzelfde touwtje trekken.


Fijne vakantie en gezond weer op!


17 juli 2014, Peter Pels