Belangenbehartiging en lidmaatschap

Citycentrum Zwolle: van betekenis voor (alle) ondernemersCitycentrum Zwolle staat voor het behartigen van de belangen van haar leden – de ondernemers in de binnenstad. De vereniging vervult deze taak al meer dan veertig jaar succesvol. Bijvoorbeeld door beleidsbeïnvloeding via diverse overlegorganen, maar ook door structureel in te zetten op belangrijke thema’s als bereikbaarheid, city-marketing en veiligheid. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we meer bereiken. Het Citycentrum is dé partij als het gaat om het behartigen van de belangen van de ondernemer in de Zwolse binnenstad

De drie peilers voor de (toekomstige) activiteiten van Citycentrum Zwolle:


1.Belangenbehartiging

Citycentrum is een stevige en kritische gesprekspartner van gemeentebestuur en andere stakeholders (overheden, KvK, Zwolle Marketing, vastgoed etc.).

Van groot belang is dat het ondernemersgeluid doorklinkt en gehoord wordt.

Citycentrum reageert, agendeert en initieert.


Belangrijkste onderwerpen zijn:

• schoon, heel en veilig (graffiti-vrij, goede verlichting, aantrekkelijke en uitnodigende aankleding)

• gastvrij (verblijfsklimaat, bereikbaarheid, gratis WiFi, ondernemersklimaat)

• visie op de toekomst (omvang retail, in relatie tot krimp consumptie en groeiambities van de stad, branchering, locaties, etc.).


Concreet vertaalt dit zich o.a. in:

-> Optimaal evenwicht in het aanbod van winkels.

Voor Citycentrum bestaat dit uit drie elementen: het aantrekken van belangrijke winkelketens zoals de Bijenkorf en Zara, bestaande ondernemers de mogelijkheid bieden voor schaalvergroting en het ontwikkelen van toegangsstraten en -stegen met onderscheidende winkels.

-> Versterken van het winkelgebied.

Voor Citycentrum betekent dit concreet het verplaatsen van de bibliotheek om deze locatie bij het winkelgebied te betrekken, het herontwikkelen van het overdekte winkelgebied Weeshuisstraat en het onderzoeken van de mogelijkheden om het gebied Noordereiland thematisch in te richten: cultureel en winkels. Naast wonen moet er daarbij ook ruimte zijn voor cultuur, winkels en parkeren.

-> Goede en voldoende parkeervoorzieningen.

Allereerst is het van belang om de parkeerbalans te herzien en opnieuw te berekenen. Daaruit zal blijken dat een goede parkeervoorziening aan alleen de A28 zijde niet voldoende is. Aan de noord- en oostzijde van de stad zijn meer parkeerplaatsen nodig. Daarbij zet Citycentrum zich in om de parkeergarage Noordereiland te behouden. Overigens kunnen parkeerplaatsen in Zwolle schoner en veiliger. Daarbij streeft Citycentrum naar meer stop-en-shopplaatsen bij winkels.

-> Betere bereikbaarheid.

Bereikbaarheid gaat voor Citycentrum over o.a. het streven naar uitnodigende parkeertarieven. Bijvoorbeeld door deze beter af te stemmen op parkeergebieden en door deze af te stemmen op de werkelijke parkeertijd van bezoekers. Voor 65 minuten mag een binnenstadbezoeker van ons geen twee uur aan parkeergeld betalen. Andere aandachtspunten op het terrein van bereikbaarheid zijn de soms nog onduidelijke bewegwijzering en het tijdelijk wijzigen van verkeersstromen tijdens werkzaamheden.2.Activiteiten binnenstad

Citycentrum organiseert zelf de intocht van Sinterklaas en de zogenaamde blauwvingerdagen (braderie). Dit evenement heeft een grote uitstraling tot ver buiten de regio met jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het is een grote promotionele campagne voor de binnenstad. Als ‘visitekaartje’ toont het de kracht van dergelijke evenementen voor de promotie van de Zwolse binnenstad. Wie eenmaal met Zwolle heeft kennis gemaakt, komt terug!

Voor verdere activiteiten gaat Citycentrum voor een nauwe samenwerking met Gemeente, Horeca, Cultuur, Vastgoed en Evenementen. Zo met elkaar bepalen wat er georganiseerd gaat worden om Zwolle nog beter op de kaart te zetten en wat de bijdrage daaraan is vanuit de binnenstad. Dit tevens goed vermarkten door samen te werken met Marketing Oost/Zwolle Marketing. Het mooiste zou zijn een binnenstadboard (fonds) waarbij het gaat om zaken die niet alleen voor of door de winkeliers kunnen of moeten worden getrokken. Vaak gaat het om een stedelijk bereik (boven de binnenstad uitstijgend). Zo’n board/fonds zou er moeten komen vanuit de overtuiging dat alleen dan samenwerking en betrokkenheid de gewenste synergie oplevert.


3.Ledenservice

Een lidmaatschap van Citycentrum brengt verbondenheid. Naast het feit dat wij als vraagbaak en adviesorgaan fungeren over extra koopavonden, koopzondagen en openingstijden, leggen wij verbindingen en brengen wij zo nodig individuele vragen van ondernemers naar collectief niveau brengen (bemiddelen, faciliteren).

Iedere 2 weken versturen wij per email een nieuwsbrief en hierin staan alle belangrijke wetenswaardigheden zoals de afsluiting van wegen, vermelding van koopzondagen, extra openstelling-mogelijkheden en interessante gratis bijeenkomsten.


Lid worden van Citycentrum


Zwolle is de afgelopen jaren gegroeid naar een vitale stad die economisch van belang is. En de stad blijft groeien: van ruim 120.000 inwoners nu naar ongeveer 140.000 -150.000 inwoners in de toekomst. Dat vereist een continue belangenvertegenwoordiging om te zorgen dat de binnenstad als koop- en verblijfscentrum haar functie kan blijven waarmaken en meegroeit met de uitbreiding van de stad.


Citycentrum doet dat al meer dan veertig jaar voor haar leden, de ondernemers van de binnenstad.


Alleen een sterk Citycentrum met voldoende leden kan wat afdwingen. Word dus lid.


U kunt zich aanmelden bij Citycentrum Zwolle, Thorbeckegracht 30, 8011 VM Zwolle


Telefoon: 038-4212900

Email: info@citycentrum-zwolle.nl

Website: http://www.citycentrum-zwolle.nl