Wervers aan banden!

Een mooi succes in de belangenbehartiging is de overeenkomst die de gemeente , samen met ons, onlangs sloot met de brancheorganisatie voor straatwerving en promotie. Het werven wordt zodanig aan banden gelegd dat wij denken dat dit voor iedereen acceptabel is, inclusief de wervers! Er zijn afspraken gemaakt om de plaatsen waar geworven wordt te beperken. Zeker zo belangrijk is de afspraak dat er per aangewezen plek ook maar een team van twee (max. drie) wervers mag staan. Daarmee wordt de overlast tot een minimum beperkt en kan iedereen zijn of haar ding doen zonder de ander te beletten dat ook te doen. Het is aan de branchevereniging nu te laten zien dat de afspraken gerespecteerd worden, daarbij ondersteund door een actieve rol van de gemeente op het terrein van handhaving. Wij informeren de ondernemers rondom de aangewezen plekken binnenkort nader over de precieze afspraken, deze worden dan ook vermeld op onze website en die van de gemeente. Na een half jaar wordt deze werkwijze geƫvalueerd.