Ondernemers stemmen in meerderheid voor ZwolleFonds

Zwolse binnenstadondernemers stemden onlangs in ruime meerderheid voor het instellen van een ondernemingsfonds, ZwolleFonds genaamd. Een fonds door en voor de ondernemers. Drie drempels werden gehaald, te beginnen met het opkomstpercentage dat ruim boven vereiste drempel lag van 50%. De tweede drempel lag hoog, de BIZ-wet vereist niet zomaar een meerderheid maar een meerderheid van twee-derde! Ook deze drempel werd gehaald. Daarnaast bleek dat de voorstemmers ruim 75% van de WOZ-waarde vertegenwoordigden (derde drempel royaal gehaald), dat betekent dat niet alleen ‘kleine’ ondernemingen maar ook zeker diverse grote ondernemingen voor het fonds hebben gestemd. Het ZwolleFonds gaat in per 1 januari 2017 en heeft een looptijd van vijf jaar. Daarna wordt er opnieuw gestemd. Het is nu aan de ondernemers om de goede dingen te doen met het fonds en die dingen goed te doen!