Blog voorzitter: Het geschreven woord!

Hudson’s Bay komt! Wat een geweldig succes voor Citycentrum en wat een waardering voor de inspanningen van Citycentrum! Want natuurlijk is dit bedrijf op de hoogte van onze inzet in de belangenbehartiging: denk aan de vrijheid van ondernemen (koopzondagen/openingstijden), aan betere bereikbaarheid (behoud parkeerplaatsen Noordereiland), aan lagere parkeertarieven, aan bescherming binnenstad tegen perifere ontwikkelingen en nog veel en veel meer. Natuurlijk ziet Hudson’s Bay dat Zwolle zo bijzonder is door de ‘local heroes’ die de binnenstad haar eigenheid geven: befaamde familiebedrijven als Oldenhof, Waanders en Reichenbach. Maar ook ‘the new kids on the block’ als De Stadsbakker, LEV en Pistache. Hudson’s Bay weet dat deze leden en al die andere leden en niet-leden van Citycentrum het verschil maken en willen maken.

Pff, dat voelt lekker! Als een warme douche.

De koude douche kennen we ook. Het is de gemeente niet gelukt het IJsbeeldenfestival voor Zwolle te behouden. Een hele tijd hebben deze twee partijen gezocht naar een geschikte locatie en onderhandeld over de voorwaarden. Zij kwamen er niet uit. Lange tijd is dit onder de pet gehouden. Toen wij als ondernemers aan tafel werden gevraagd was door de organisatie van het festival al besloten om naar Amsterdam te gaan. Daarmee hoefden zij niet zo nodig ook nog in Zwolle en konden zij achter overleunen om te kijken wat partijen te bieden hadden (lees: er financieel voor over hadden). Bij voorbaat een  kansloze missie.  Er is veel tijd mee verloren gegaan. De gemeente bombardeert  via recente berichtgeving meer en meer de ondernemers tot trekker van het project ‘Winter  in Zwolle’, maar dat mist nu een sterke en unieke drager als het IJsbeeldenfestival. Ik mag hopen dat dit niet de voorbode is van een zich terugtrekkende gemeente. Wij blijven ons inzetten voor een sterk Zwols evenement in de winterperiode. Als de gemeente niet het voortouw neemt,  er geen ondernemingsfonds in Zwolle komt en gemeente niet stevig wil bijdragen zie ik het zwaar in. Gelet op alle miljoenen die ons de laatste tijd om de oren vlogen verwacht ik juist van de gemeente een forse (financiële) inzet hierbij!

Brrr, koud hè!

Wat u net heeft gelezen is voor een deel satire. Voor welk deel mag u zelf bepalen. Leg het eens naast de officiële persberichten van de gemeente Zwolle over deze onderwerpen, te vinden op de website www.zwolle.nl (zoekterm Hudson Bay resp. IJsbeeldenfestival). De boodschap van deze column is dat het geschreven woord noch het gesproken woord altijd het ware woord is. Sommige teksten zijn geschreven om u iets te laten geloven, ook als het feitelijk anders ligt. Er zijn teksten die u langzaam voorbereiden op nieuws wat komen gaat, om u langzaam te laten wennen aan het idee. Enzovoort. Niet alles geloven wat geschreven staat. Tussen de regels door lezen, interpreteren en zelf wegen.

Taal is mooi, taal is prachtig maar soms is ie vout (vrij naar Paulien Cornelisse).


20 juli 2016, Peter Pels, Voorzitter Citycentrum Zwolle