Welkom bij Citycentrum Zwolle

Citycentrum Zwolle vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad van Zwolle.


Het secretariaat van Citycentrum Zwolle is doorgaans bereikbaar van maandag en donderdag van 10.00-13.00 uur. Van harte welkom!


Volg ons nu op Twitter en Facebook!Lees meer

Nieuws

Wervers aan banden!

Een mooi succes in de belangenbehartiging is de overeenkomst die de gemeente , samen met ons, onlangs sloot met de brancheorganisatie voor straatwerving en promotie. Het werven wordt zodanig aan banden gelegd dat wij denken dat dit voor iedereen acceptabel is, inclusief de wervers! Er zijn afspraken gemaakt om de plaatsen waar geworven wordt te beperken. Zeker zo belangrijk is de afspraak dat er per aangewezen plek ook maar een team van twee (max. drie) wervers mag staan. Daarmee wordt de overlast tot een minimum beperkt en kan iedereen zijn of haar ding doen zonder de ander te beletten dat ook te doen. Het is aan de branchevereniging nu te laten zien dat de afspraken gerespecteerd worden, daarbij ondersteund door een actieve rol van de gemeente op het terrein van handhaving. Wij informeren de ondernemers rondom de aangewezen plekken binnenkort nader over de precieze afspraken, deze worden dan ook vermeld op onze website en die van de gemeente. Na een half jaar wordt deze werkwijze geƫvalueerd.


Meer nieuws

Sigrid van der Wal nieuw op ons secretariaat!

Separaat ontvangt u binnenkort een aparte nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen ZwolleFonds. Een bericht hieruit lichten we alvast toe. Het interim bestuur van ZwolleFonds heeft de afgelopen periode gesproken met kandidaten voor het secretariaat. Er moet immers een hoop gebeuren, alles moet worden opgebouwd. Geprobeerd is dit te combineren met ruimte die Citycentrum nog heeft c.q. nodig heeft. Besloten is eerst met een persoon te starten, deze gaat het secretariaat 24 uur per week bemensen (waarvan in 2017 nog acht uur ten laste van het Citycentrum Zwolle onder andere voor de Blauwvingerdagen). Het secretariaat van ZwolleFonds vindt onderdak bij Citycentrum Zwolle aan de Thorbeckegracht. De bedoeling is dat dit straks het kantoor is van Stichting Zwolle is, waar Citycentrum dan onderdak vindt (en mogelijk ook KHN, afdeling Zwolle e.o.).

Per 6 februari 2017 start Sigrid van de Wal haar werkzaamheden als secretarieel medewerkster / activiteiten coƶrdinator bij Stichting ZwolleFonds. Zij verricht tevens werkzaamheden voor Citycentrum Zwolle, met name ook voor de Blauwvingerdagen. Sigrid is een ondernemende, creatieve organisator met een passie voor cultuur. Is representatief en communicatief sterk. Voldoende administratief en financieel onderlegd. Opleiding HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming, verschillende werkervaringen opgedaan waaronder bij Niek van der Sprong Culturele Producties. Woont samen met Airto, is moeder van dochter Fenna . En zeker zo belangrijk: Sigrid heeft er erg veel zin in! Wij heten Sigrid van harte welkom!