Welkom bij Citycentrum Zwolle


Welkom op de website van ondernemersvereniging Citycentrum Zwolle.


Citycentrum Zwolle vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad van Zwolle.

IN DE HELE BINNENSTAD NU GRATIS WIFI !
Volg ons nu op Twitter en Facebook!
Lees meer

Nieuws

Sinterklaasintocht: een toelichting


 

Recent kopt de krant dat Citycentrum stopt met de Sinterklaasintocht. Zover is het niet! Wel is het zo dat Citycentrum samen met betrokkenen zoekt naar een nieuwe organisatie- en financieringsvorm van de Zwolse Sinterklaasintocht om deze weer voor een aantal jaren te borgen.


Organisatie

Bijna 30 jaar heeft de handbalafdeling van SV Zwolle de intocht georganiseerd, tot volle tevredenheid van Citycentrum die hierin de rol van opdrachtgever had. De laatste jaren is het voor SV Zwolle en Citycentrum steeds moeizamer om de financiën en de organisatie rond te krijgen. Enerzijds is minder geld beschikbaar, anderzijds groeit het kinderfeest steeds groter. De eisen die gesteld worden  vanuit de vergunningverlening, met name die ten aanzien van veiligheid, worden steeds omvattender.  Dit geeft ook een grote verantwoordelijkheid.  Te groot inmiddels, zo vinden SV Zwolle en Citycentrum, om nog door louter vrijwilligers gedragen te worden. De intocht is partijen boven het hoofd gegroeid. SV Zwolle geeft aan de organisatie niet meer te kunnen doen.  Wel geven zij aan dat hun leden altijd met veel plezier hebben bijgedragen aan dit kinderfeest, velen zijn er mee opgegroeid en het maakt hen trots om met veel saamhorigheid aan dit feest te hebben gewerkt. Dit willen zij op onderdelen daarom ook zeker voortzetten. Citycentrum gaf al eerder aan dat gezocht moet worden naar een structurele oplossing voor de organisatorische en financiële vraagstukken. Voor Citycentrum Zwolle is dit het moment om te zoeken naar een nieuwe organisatie- en financieringsvorm van een geweldig kinderfeest. Een feest dat moet blijven, zo vindt Citycentrum, en dat om die reden een stevig draagvlak moet hebben!


Toekomst

De afgelopen edities van de intocht hebben enkele Zwolse ondernemers stevig meegedacht en geholpen de intocht te organiseren. Naast hun eigen inzet en creativiteit brachten zij een netwerk van ondernemers in die hand- en spandiensten leverden om de intocht mogelijk te maken. Samen introduceerden zij met ‘Vrienden van de Sint’ ondernemers die financieel een steentje bijdragen. Hierin is in feite de nieuwe lijn zichtbaar die gezien wordt voor de toekomst van de Sinterklaasintocht: een stichting, bestuurd door een groep Zwolse ondernemers, organiseert de Sinterklaasintocht. Gefinancierd door bijdragen van de gemeente, Citycentrum en alle andere ondernemers. Een breed draagvlak is nodig om de intocht weer voor jaren zeker te stellen, het gaat immers om een kinderfeest voor de gehele binnenstad, zelfs voor de hele stad en omliggende regio! Natuurlijk blijft de organisatie van de intocht een samenspel van professionals en vrijwilligers. Partijen, waaronder Citycentrum en de al genoemde Zwolse ondernemers, zijn al in gesprek over de toekomst van de  Sinterklaasintocht.  Iedereen heeft wel goede herinneringen aan dit fantastische kinderfeest. Wil je een bijdrage wil leveren aan de organisatie, heb je een goed idee, meldt je aan! De komende tijd volgt overleg  met alle betrokken partijen om te komen tot een nieuwe en passende organisatie van de Zwolse Sinterklaasintocht! Eind maart, begin april dient hier duidelijkheid over te zijn om voldoende voorbereidingstijd te hebben. Uiteraard komen we dan daar op terug.


Meer nieuws

In de spotlight: Bandolera

Bandolera is een Nederlands damesmode merk die in 2014 een doorstart heeft gemaakt na een faillissement in 2013.

Bandolera Zwolle is een zelfstandige monobrand onderneming gestart in het voorjaar van 2014 in de Diezerstraat 95-1. Zij richten ons op de modebewuste vrouw in de leeftijd van 30 tot 50+.

Op basis van persoonlijke adviezen proberen zij de klant compleet aan te kleden . Hierbij rekening houdend met stijl, figuur en leeftijd. De beleving in de winkel staat hierbij centraal.