Welkom bij Citycentrum Zwolle

Citycentrum Zwolle vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad van Zwolle.


Het secretariaat van Citycentrum Zwolle is doorgaans bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00-13.00 uur. Van harte welkom!


Volg ons nu op Twitter en Facebook!Lees meer

Nieuws

ALV 11 mei mag je niet missen!

Onlangs ontvingen onze leden via direct mail een uitnodiging voor onze Algemene Ledenraad van 11 mei a.s., 19.30 uur bij Brasserie Hofvlietvilla. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor deze vergadering, het is belangrijk dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.

Via bijgaande link kunt u als lid de voorliggende stukken inzien. U kunt hierover ook via mail (info@citycentrum-zwolle.nl) alvast vragen stellen, dat geeft ons gelegenheid uw vraag goed te beantwoorden. Uiteraard kunt u uw vraag ook stellen tijdens de vergadering. Alle vergaderstukken zijn te zien via: http://citycentrum-zwolle.nl/leden/algemene-ledenvergadering-2016/ .

In verband met de organisatie willen we graag een beeld van hoeveel ondernemers en anderen onze ALV bezoeken. U bent van harte welkom! Wilt u ons laten weten dat u komt (of niet komt)? Dat kan via onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/1GwFQ9CZPXjB0rIF2e1IYPMXLH-msp_jC7Rf8-gSjnJM/viewform .


Meer nieuws

Peter Nieland vertelt geen fabels tijdens de ALV!

Over de retail doen genoeg fabels de ronde. We hebben meer behoefte aan feiten. Daarom hebben we Peter Nieland, partner en directeur Nederland bij Locatus, gevraagd ons mee te nemen ‘Via feiten in plaats van fabels naar een toekomstbestendig winkellandschap’.

Welke ontwikkelingen zien we in de winkelgebieden van de gemeente Zwolle en de binnenstad in het bijzonder? Peter neemt ons mee aan de hand van 12 jaar Retaildata (winkels, horeca en consumentgerichte dienst verlening), en passantenstromen. Daarnaast kijkt hij naar vergelijkbare steden en naar de voorspellende, door de VU ontwikkelde, Retail Risk Index. Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen? Maar vooral wat zijn de oplossingen? Zwolle zit in een positieve flow, staat ook hier in het linker rijtje, maar we moeten scherp blijven richting de toekomst. Of zoals het motto van Koningsdag: het gaat om continuïteit én vernieuwing!