Welkom bij Citycentrum Zwolle

Citycentrum Zwolle vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad van Zwolle.


Het secretariaat van Citycentrum Zwolle is doorgaans bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00-13.00 uur. Van harte welkom!


Volg ons nu op Twitter en Facebook!Lees meer

Nieuws

Blog voorzitter: Een dunne lijn

Hoe ik ook probeer speels als een kind te zijn, juist tijdens mijn vakantie blijft ‘mijn volwassene’ een beroep op me doen. Dus toch regelmatig mijn mailbox checken en het nieuws in Zwolle en de rest van de wereld volgen. Niet dat ik me er schuldig over voel of onder gebukt ga. Het is immers mijn eigen keuze.

Zo kwam ik te weten over de aanhouding van Typhoon en alle commotie die daar op volgde. Het was in de dagen dat ik het boek ‘Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin las. Waarom Typhoon er voor koos zijn aanhouding openbaar te maken via de social media is voor mij een vraag. Je weet dat je als bekende Nederlander alle aandacht krijgt, dat is dan meegenomen, een vorm van positieve discriminatie. Maar met discriminatie wil je juist niet te maken hebben, toch? Gooi je met je eigen berichtgeving geen olie op het vuur? Typhoon wil graag verbinden, zo geeft hij aan in een radio-interview. En ik weet dat hij daarin oprecht is. Niet dat ik hem goed ken. Wel zat ik een keer achter dezelfde tafel met hem bij een Zwarte Pieten discussie. Ik weet hoe oprecht hij is. Zijn bericht op social media en alle reacties daarop geven aan hoe dun de lijn is tussen verbinden en polariseren, tussen goede bedoelingen en onbedoelde resultaten.

Als belangenbehartiger heb ik daar ook mee te maken. Neem de koopzondag. Hoe alle ondernemers te verbinden, met zoveel verschillende wensen? Roep ik op tot meer koopzondagen, dan stoot ik bepaalde ondernemers tegen het hoofd. Zet ik mij in voor behoud van 8 of 12 koopzondagen, dan haal ik mij de woede van andere ondernemers op de hals. Toch wil ik verbinden, niet polariseren. Het juiste antwoord daarop is keuzevrijheid voor iedere ondernemer. Vrijheid van ondernemen. Treffend vond ik de reactie van Coop eigenaar Koen van Brummen die zijn winkel op zondag niet zomaar opent. Toch steunt hij de supermarkten: ‘Ik vind wel dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om open te gaan!’ Onbaatzuchtig, integer, iedereen de ruimte latend!

‘Een schitterend gebrek’ gaat om liefde geven. Liefde geven als het enige juiste antwoord op tegenslag, teleurstelling, afwijzing etc.. Dat was het juiste antwoord van Typhoon geweest, helemaal passend bij hem. Natuurlijk, er is meer aan de hand en daar mag je best je vinger op leggen. Arthur Japin laat zijn hoofdpersoon het zo verwoorden: ‘Hierdoor duurde het even voor ik doorzag wat de Hollanders zelf allang wisten, dat tolerantie iets anders is dan acceptatie, ja eerder het tegenovergestelde, en dat zulke verdraagzaamheid tegelijk een slim middel tot onderdrukking is. Iemand die je als gelijke aanneemt, omarm je onvoorwaardelijk, voor eens en altijd. Maar door iemand te laten weten dat je hem verdraagt, suggereer je in dezelfde adem dat hij eigenlijk een last is, als een zeurende pijn of een onaangename stank waarover je bereid bent tijdelijk heen te stappen. Onder tolerantie schuilt dreiging: de stemming kan ieder moment omslaan.’

Het is een dunne lijn.  Het vraagt vooral van politici die willen verbinden onbaatzuchtig en integer handelen. Van Typhoon dat hij liefde blijft prediken. En vrijheid, als een van onze belangrijkste verworvenheden.


10 juni 2016, Peter Pels, Voorzitter Citycentrum Zwolle


Meer nieuws

Blauwvingerdagen, maak ons los!

Op het parcours van de braderie hebben we nog een enkele plaats vrij. Liefst voor een Zwolse winkelier of ondernemer. Heb je alsnog belangstelling of weet je iemand, neem dan contact op met Elisabeth van Munster via info@citycentrum-zwolle.nl. Gaan we kijken of we een en ander in kunnen passen.


Ook op de streekmarkt van 20 juli is er nog een enkele plek beschikbaar. Heb je belangstelling, of weet je iemand met leuke producten uit deze streek, bel dan met Ferdinand Bremmer, 06 290 223 49.