Welkom bij Citycentrum Zwolle

Citycentrum Zwolle vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad van Zwolle.


Het secretariaat van Citycentrum Zwolle is doorgaans bereikbaar van maandag en donderdag van 10.00-13.00 uur. Van harte welkom!


Volg ons nu op Twitter en Facebook!


 Lees meer

Nieuws

Openingstijden voor de komende bijzondere dagen!

In onze tweede nieuwsbrief van maart 2018 informeerden we onze leden over de openingstijden voor de komende bijzondere dagen. Ons advies voor deze dagen:

–Koningsdag 27 april 2018: overdag open als een gewone vrijdag, echter (let op!) GEEN koopavond!;

–4 mei 2018, Dodenherdenking; overdag open als een gewone vrijdag, echter GEEN koopavond!;

–5 mei 2018, Bevrijdingsdag, open als een gewone zaterdag;

–10 mei 2018, Hemelvaart, GESLOTEN;

Goede dagen gewenst!Meer nieuws

Sigrid van der Wal nieuw op ons secretariaat!

Separaat ontvangt u binnenkort een aparte nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen ZwolleFonds. Een bericht hieruit lichten we alvast toe. Het interim bestuur van ZwolleFonds heeft de afgelopen periode gesproken met kandidaten voor het secretariaat. Er moet immers een hoop gebeuren, alles moet worden opgebouwd. Geprobeerd is dit te combineren met ruimte die Citycentrum nog heeft c.q. nodig heeft. Besloten is eerst met een persoon te starten, deze gaat het secretariaat 24 uur per week bemensen (waarvan in 2017 nog acht uur ten laste van het Citycentrum Zwolle onder andere voor de Blauwvingerdagen). Het secretariaat van ZwolleFonds vindt onderdak bij Citycentrum Zwolle aan de Thorbeckegracht. De bedoeling is dat dit straks het kantoor is van Stichting Zwolle is, waar Citycentrum dan onderdak vindt (en mogelijk ook KHN, afdeling Zwolle e.o.).

Per 6 februari 2017 start Sigrid van de Wal haar werkzaamheden als secretarieel medewerkster / activiteiten coördinator bij Stichting ZwolleFonds. Zij verricht tevens werkzaamheden voor Citycentrum Zwolle, met name ook voor de Blauwvingerdagen. Sigrid is een ondernemende, creatieve organisator met een passie voor cultuur. Is representatief en communicatief sterk. Voldoende administratief en financieel onderlegd. Opleiding HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming, verschillende werkervaringen opgedaan waaronder bij Niek van der Sprong Culturele Producties. Woont samen met Airto, is moeder van dochter Fenna . En zeker zo belangrijk: Sigrid heeft er erg veel zin in! Wij heten Sigrid van harte welkom!