Welkom bij Citycentrum Zwolle

Citycentrum Zwolle vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad van Zwolle.


Het secretariaat van Citycentrum Zwolle is doorgaans bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00-13.00 uur. Van harte welkom!


Volg ons nu op Twitter en Facebook!Lees meer

Nieuws

Blog voorzitter: Je gaat het pas zien…..!

Onlangs was ik op uitnodiging van Deltion bij een presentatie van professor Jan Rotmans. Rotmans vertelt al jaren over de grote omwenteling, de kanteling, die op ons afkomt (zie www.janrotmans.nl). Een kanteling die van grote betekenis voor de samenleving en voor de economie. Rotmans signaleert een groot wantrouwen van de burgers jegens de overheid en instituties. Er komen steeds meer burgerinitiatieven en coöperaties. Hij voorspelt dat de overheid op zoek moet naar een nieuwe rol, dat grote bedrijven gaan omvallen, dat brancheorganisaties verdwijnen.

Ik herken dat wantrouwen wel, zie ook de reacties van sommige ondernemers over ZwolleFonds in de richting van Citycentrum. Het gaat zelden over de inhoud,  emoties voeren de boventoon. De vraag is hoe te reageren: negeren of omarmen? Ik kies voor het laatste. Het is er en ontkennen heeft geen zin. Echter wantrouwen, haat, jaloezie: het levert zelden iets positiefs op. Nog erger is cynisme. ‘Cynisme is  de grootste vijand hè, dat slaat alles dood’ aldus de Belgische psychiater Dirk De Wachter.

Daarom vind ik het moedig van het bestuur van Citycentrum om zelf een stap opzij te doen. En ruimte te maken voor het alternatief van het ZwolleFonds. En let op, het geld van het ZwolleFonds is slechts het middel. Doel is meer betrokkenheid, saamhorigheid, focus en eenheid.

Ook bestuurlijk biedt het ZwolleFonds alle kans om te experimenteren met vormen van zelfbestuur, met de invulling van de coöperatie-gedachte, met een beweging van verticaal-centraal-top down naar horizontaal-decentraal-bottom up. Jonge ondernemers vertellen mij ‘als ik vandaag iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het morgen realiseren.’ Snellere besluitvorming dus, ook zo’n bestuurlijke uitdaging. Het ZwolleFonds hoeft geen nieuwe wijn in oude zakken te worden maar biedt juist nieuwe kansen. Daarom ondernemers doe mee, het is gemakkelijk om aan de kant te staan roepen maar dat helpt ons niet verder. Het ZwolleFonds wel, en dan doel ik niet op het geld maar op de betrokkenheid van de ondernemers die ons verder brengt. Bepaal mee de agenda, denk mee in werkgroepen, doe mee aan activiteiten. Bekijk het ZwolleFonds eens door een andere bril.

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ zei Johan Cruijff eens. Ik hoop dat veel ondernemers het op tijd gaan zien. In ieder geval voordat ze het stemformulier voor het ZwolleFonds invullen. Er liggen kansen voor het grijpen!


16 oktober 2016, Peter Pels, Voorzitter Citycentrum Zwolle


Meer nieuws

ZwolleFonds, een update

In de bestuursvergadering stond het bestuur ook stil bij andere successen in de belangenbehartiging. Denk aan het behoud van Noordereiland voor parkeren, onze betrokkenheid bij het blurring-project, de afstemming in het DOZ-overleg met de andere retailgebieden in de stad, enz.. Natuurlijk kreeg het ZwolleFonds veel aandacht van het bestuur.

De stemronde is op de helft, de ambassadeurs verzetten veel werk. Eerste indruk is dat het goed loopt. Tegenstanders proberen met geruchten en onwaarheden rookgordijnen te leggen, dat past in deze tijd. Recent ging de aandacht uit naar het stembiljet, daar zou van alles mis mee zijn, zou niet neutraal zijn.

Voor alle duidelijkheid: de gemeente is verantwoordelijk voor de stemming en ook verantwoordelijk voor de stukken die in de gemeentelijke envelop zitten. De werkgroep (dit is niet alleen Citycentrum maar breed, zie ook www.zwollefonds.nl)  heeft slechts de tekst voor de kleurrijke flyer aangeleverd.

Het klopt, de tekst op het stembiljet is niet neutraal. Soms lijkt het alsof de werkgroepleden verweten wordt dat ze niet neutraal zijn. Nee, wij zijn een warm en gemotiveerd voorstander van het ZwolleFonds. Zo werkt dat bij een BIZ. Tegenstanders nemen nooit het initiatief om te komen tot een BIZ. Het gaat altijd om een groep voorstanders die op enig moment vindt dat zo’n fonds er moet komen, die het voorbereidende werk doet, die het plan uitlegt en verdedigt, die de nek uitsteekt en werkt aan een succesvolle stemronde. Wij zijn blij met de steun van de gemeente, dat zij ook vinden dat er een ZwolleFonds moet komen. Dat dragen zij politiek uit dus het is helemaal niet vreemd dat zij op het stemformulier een aanbeveling doen. Voor de stemmende ondernemer is er geen enkele druk, hij of zij kan stemmen, de uitslag blijft anoniem. Een geval van ‘niks aan het handje’ alhoewel anderen dat wel willen doen geloven.

Zie verder ook de blog van voorzitter Peter Pels op de site van Citycentrum.